Automatisering för en positiv utveckling

Automationsindex 2017 visar att företag i huvudsak investerar i ökad automation för att förbättra lönsamheten, för att kunna (...)

för att kunna förbättra arbetsmiljön. Sammanställningen genomförs av Svensk Industriförening, Sinf, på uppdrag av tankesmedjan Automathink.

Läs mer

Svenska leverantörer vill automatisera mera

Sveriges underleverantörer vill automatisera. Som aldrig förr.

har genomförts varje vår sedan 2011 och genomförs av Svensk Industriförening Sinf på uppdrag av tankesmedjan AutomaTHINK. Undersökningen som

Läs mer

Har du svårt att hitta bra medarbetare?

Sinfs Underleverantörsbarometer som gjordes för en tid sedan visade en tydlig bild av brist på arbetskraft. Men hur attraktivt är ditt...

, Internet of Things med mera en spännande framtid. Men du måste sälja in dig och ditt företag, det kan ingen annan göra åt dig. Foto: Sinf

Läs mer

Industriföretagen positiva till automation

En stor majoritet av industriföretagen anser att automation bidrar till en positiv utveckling för företaget – och över hälften har planer...

har genomförts varje vår sedan 2011 och genomförs av Svensk Industriförening Sinf på uppdrag av tankesmedjan AutomaTHINK. Undersökningen som

Läs mer

Fordonsindustrin driver upp tempot

Fordonsindustrin är glödhet och rekordmånga leverantörer tror på stigande omsättning och fler anställda. Andelen som ser ljust på framtiden...

och var femte saknar kompetens inom utveckling. Svensk industriförening, Sinf, som organiserar mindre och medelstora leverantörsföretag,

Läs mer

Fyra av tio företag tänker nyanställa

Fyra av tio underleverantörer i Jönköpings län planerar nyanställda de kommande månaderna men sju av tio säger också att det är problem att...

långa betalningstiderna medför, säger Anders Ekdahl, vd för Svensk Industriförening. I en högkonjunktur Konjunkturmässigt ser det ändå bra

Läs mer

Att inköpare bara tänker på pris är en myt

I årets inköpsbarometer bad Qimtek inköparna rangordna de viktigaste faktorerna vid valet av leverantörer. Varje år sammanställer Qimtek...

. Det speglas även av senaste Underleverantörsbarometern från Svensk Industriförening Sinf. Leveranssäkerheten ett frågetecken! Andelen

Läs mer


Leverantörer får vänta längre

Underleverantörerna i industrin har goda tider. Men de är klart irriterade på de allt längre betalningstiderna från kunderna, enligt Svensk...

på de allt längre betalningstiderna från kunderna, enligt Svensk Industriförenings (Sinf) återkommande mätningar. Närmare sex av tio

Läs mer

FKG arbetar fram affärsetisk uppförandekod för branschen

Kan en affärsetisk uppförandekod vara en lösning på problemen med allt längre betalningstider i näringslivet? Forne Metall-ordförande Göran...

. – Först var vi, FKG, tämligen ensamma, sedan anslöt sig SINF med många små branschförbund och senare även Teknik&Designföretagen. Nu är

Läs mer

Entreprenörerna är industrins hjältar

Öka din konkurrenskraft – snabbare, billigare, bättre och helst innovativt. Enkla förutsättningar eller hur? Det är så som svenska...

i företag som funnits i en generation eller längre. Anders Ekdahl VD Svensk Industriförening Sinf Ordförande i tankesmedjan AutomaThink

Läs mer

Kapitalbrist kan bli en bromskloss för underleverantörer

Svenska underleverantörer redovisar ett bättre slut på 2016 och en bättre början på 2017 än förväntat. Detta enligt...

finna en lösning på, menar Anders Ekdahl, vd Svensk Industriförening Sinf. Tillsammans med de positiva siffrorna är ökade anställningsplaner

Läs mer

Heta fordon ger ny fart åt leverantörer

När Stefan Ottosson tittar i kristallkulan ser han inget trendbrott i den fleråriga uppgången för fordonsindustrin. Det innebär ljusa tider...

än förväntat. Detta enligt Underleverantörsbarometern som presenteras av Svensk Industriförening, Sinf. Sex av tio ökade sin omsättning i

Läs mer

”Vinnare har rätt attityd”

KRÖNIKA. ”Attityd handlar om inställning, och den attityd vi behöver i de tillverkande branscherna är en postiiv och vinnande inställning,...

spännande och betydelsefull bransch. Anders Ekdahl, vd för Svensk Industriförening, Sinf, och ordförande i tankesmedjan Automathink.

Läs mer