Validera kunskap och erbjud kortare påbyggnadsutbildning

Det diskuteras mycket om att bristen på arbetskraft hotar tillväxten. IUC Z-Group menar att det finns många med god teknisk grundutbildning...

arbetskraft. Det visar Underleverantörsbarometern som presenteras av Svensk Industriförening Sinf. Det utbildningssystemet inte klarat av

Läs mer

Enkät: Tillväxt hotas av bristen på arbetskraft

Leverantörsindustrins tillväxt är hotad av bristen på arbetskraft med rätt kompetens i Sverige. Det visar en barometer som...

i Sverige. Det visar en barometer som arbetsgivarorganisationen Svensk Industriförening gjort med små och medelstora underleverantörer.

Läs mer

Bristen på utbildad arbetskraft ett hot

Leverantörsindustrin går rekordstarkt framåt och anställningsivern är den största på tio år. Samtidigt vittnar allt fler om bristen på...

ökad orderingång”, säger Anders Ekdahl, vd för Svensk Industriförening, Sinf. I tio år har Sinf, som har cirka 1.200 medlemsföretag, mätt

Läs mer

Brist på arbetskraft hotar tillväxten

Rekordmånga svenska underleverantörer vill nyanställa. Det finns emellertid ett problem; det saknas arbetskraft. Det visar...

hittills gått bet på, menar Anders Ekdahl, VD Svensk Industriförening Sinf. Den återkommande frågan om bristande tillgång på utbildad

Läs mer

"Lite mindre gubbigt"

Så omnämner företagarorganisationen Sinf sitt nystartade kvinnliga nätverk som lanseras i höst. Företagarorganisationen Sinf startar ett...

är delägare i något av alla medlemsföretag, antingen i Sinf eller i de branscher som Sinf samarbetar med. Genom nätverket vill man ge fler

Läs mer

”Dags för regeringen att agera”

KRÖNIKA. Företagen har gjort sitt för att öka konkurrenskraften. Nu är det regeringens tur att bidra, anser gästkrönikören Anders Ekdahl.

riskerar världen att springa ifrån oss. Anders Ekdahl, vd för Svensk Industriförening, Sinf, och ordförande i tankesmedjan Automathink

Läs mer

Undersökning: Svenska företag har dålig koll på iot

Internet of things har pekats ut som framtiden för industrin. Men många svenska företag vet inte ens vad det är för något, visar en ny...

600 svenska företag deltar i undersökningen Underleverantörsbarometern gör av Svensk Industriförening, Sinf, bland medlemsföretagen. Samma

Läs mer

Ökande problem med långa betaltider

Frågan om problemen med långa betaltider har varit på tapeten under många år nu. För fyra år sedan så infördes en lagreglering med...

förutom Almega och Svenska Teknik&Designföretagen, Företagarna, FAR, SINF, Installatörsföretagen, FKG och Intrum Justitia. På mötet fanns

Läs mer

FAR i utspel om betalningstider

Dan Brännström på DI Debatt: ”Storföretag bör redovisa betalningstider i årsredovisingen” Intresseorganisationen FAR:s generalsekreterare...

: Dan Brännström, generalsekreterare FAR Anders Ekdahl vd Svenskt Industriförening Sinf Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega Patrik

Läs mer

Storföretag bör redovisa varför de inte betalar i tid

Små företag betalar direkt, stora betalar efter flera månader. Så ser betalningskulturen ut i Sverige. I praktiken utnyttjar de stora...

Brännström generalsekreterare, FAR Anders Ekdahl vd, Svenskt Industriförening Sinf Ulf Lindberg näringspolitisk chef, Almega Patrik Nilsson

Läs mer

FKG:s förslag om betalningstider förordas av experter

67 000 nya jobb kan skapas om betalningstiderna normaliseras. 67 000 nya arbetstillfällen kan skapas om betalningstiderna i näringslivet...

som är regeringens samordnare. I gruppen ingår även Svenskt Näringsliv, Företagarna, SINF, ALMEGA, Teknik & Designföretagen, FAR med flera.

Läs mer


Automatisering för en positiv utveckling

Automationsindex 2017 visar att företag i huvudsak investerar i ökad automation för att förbättra lönsamheten, för att kunna (...)

för att kunna förbättra arbetsmiljön. Sammanställningen genomförs av Svensk Industriförening, Sinf, på uppdrag av tankesmedjan Automathink.

Läs mer