Sinfs kvinnliga nätverk – lite mindre gubbigt

Nu är det dags. Ett kvinnligt nätverk som vänder sig till dig som arbetar i ledningen och/eller är delägare i något av alla medlemsföretag, antingen i Sinf eller i de branscher som vi samarbetar med. Genom nätverket vill vi ge fler framstående företag möjlighet att skapa ökad affärsnytta genom ett jämställt tänkande och agerande.

Till anmälan>>

Gå med i vår grupp på LinkedIn för uppdateringar>>

Vi vill se fler ägarledda företag lyfta fram fler stjärnor och talanger som skapar framgång. Den stora dolda resursen är ofta kvinnor – det ska vi ändra på! Kanske är du ny i din chefsroll eller har fungerat som en informell ledare under flera år? Eller varit chef länge men känt att du vill ha fler att utbyta erfarenheter med? Genom Sinfs kvinnliga nätverk ges kvinnor möjlighet till erfarenhetsutbyte. Nätverkets träffar utgår från vad medlemmarna vill sätta fokus på och kommer fortlöpande att ha olika teman, som till exempel retorik, styrelsearbete, strategi och uppfyllande av ägardirektiv.

Nätverket har två träffar under hösten 2017:

Lansering av Sinfs kvinnliga nätverk

Torsdag den 5 oktober kl. 15:00-18:00 i centrala Stockholm.

  • Presentation av nätverket
    – Hur ett jämställt agerande leder till ökad affärsnytta i ditt företag
  • Hur påverkar ditt kroppsspråk dina lyssnare? – Heléne Hedqvist
    – Heléne är retorikcoach och grundare av Retorikstudion. Hon ger sina bästa tips för hur du kan utveckla din personliga retorik. Hur påverkar ditt kroppsspråk dina lyssnare, och hur vet du hur ditt kroppsspråk kan påverka dig?
  • Mingel med trevliga människor, något att äta och dricka
    – Bra relationer börjar med mänskliga möten – du får inget nätverk vid skrivbordet

Elmia Subcontractor 2017

Tisdagen den 14 november arrangerar Sinfs kvinnliga nätverk tillsammans med FKG (Fordonskomponentgruppen) ett mingel under Elmia Subcontractor i Jönköping. Programpunkter presenteras närmare mässan.

Sinfs kvinnliga nätverk har som målsättning att stödja utvecklingen med fler kvinnor i företagsledningar och styrelsepositioner. Vi fokuserar på svenska ägarledda företag och ska fungera som ett nätverk för erfarenhetsutbyte och kompetensförsörjning. Vi vill även belysa vikten av humankapitalet i bolag, samt självklart stärka relationen till kvinnor vid medlemsföretagen.

Pris
Medlemsavgift: 1500 kr exkl. moms/år. OBS! Första träffen är kostnadsfri.

Anmälan
Anmäl dig redan nu till lanseringen av det kvinnliga nätverket. Till anmälan>>

Gå med i vår grupp på LinkedIn för uppdateringar>>