Sinf i Almedalen

Sinf är självklart på plats i Visby under Almedalsveckan den 1-8 juli. Ta gärna kontakta med någon av våra bolagsjurister som befinner sig i Almedalen om du vill boka in ett möte. Tisdagen den 3 juli ordnar vi dessutom ett seminarium om de viktigaste frågorna för industrin inför kommande mandatperiod. 

Foto: Region Gotland


Seminarium – Vilka är industrins viktigaste frågor inför kommande mandatperiod?

Datum: 3 juli
Tid: 
8:30 – 09:30. Frukost serveras från kl 8:00.
Plats: 
imCode Partner, Björkanderska, Skeppsbron 24
Anmälan: 
Ingen anmälan krävs

Tisdagen den 3 juli bjuder Sinf in till ett seminarium om vilka frågor som vi anser är de viktigaste för industrin inför kommande mandatperiod. Seminariet leds av Joakim Norlén, VD på Sinf, och Alexander Clomén, chefsjurist på Sinf. De frågor som vi tycker är viktigast för små och medelstora företag i Sverige är betaltider, utbildning och LAS.

Betaltider
Hållbara affärstransaktioner skapar goda förutsättningar för ett konkurrenskraftigt näringsliv. Alla mindre och medelstora företag ska få betalt på 30 dagar för att slippa agera bank till storbolagen. Därmed ökar möjligheterna till nyinvestering och kompetensförsörjning. ​

Utbildning
Det råder en brist på kompetent arbetskraft inom industrin och det saknas i många fall relevanta utbildningar. Gemensamma insatser krävs därför inom politik, näringsliv och skolor.

LAS
Dagens arbetsrättsliga regleringar är ett relativt välfungerande system, men arbetsmarknaden har förändrats. Idag riskerar bland annat kollektivavtalens ställning och turordningsreglerna att hämma tillväxten för mindre och medelstora företag. Därför finns det ett behov av att se över delar av den svenska arbetsrätten.

Med avstamp i de frågorna kommer följande ämnen att behandlas:

  • Vilka utmaningar finns inom industrin?
  • Vilka faktorer hämmar tillväxten i Sverige?
  • Vilka förutsättningar krävs för att SME-bolag ska kunna driva sin verksamhet framgångsrikt?

Sinfs evenemang i Almedalsveckans officiella program hittar du här>>

 

Vi finns på plats i Almedalen

Alexander Clomén
Chefsjurist
Alexander arbetar med frågor inom arbetsrätt, kollektivavtal, affärsjuridik och avtalsrätt. Finns på plats i Visby mellan den 2–4 juli.

E-mail: alexander.clomen@sinf.se
Mobil: 070-856 99 54

 

Vanessa von Zweigbergk
Bolagsjurist
Vanessa arbetar med frågor inom arbetsrätt, kollektivavtal, affärsjuridik och avtalsrätt och är på plats i Visby mellan den 2–5 juli.

E-mail: vanessa.vonzweigbergk@sinf.se
Mobil: 076-541 41 94