Avtalsrörelsen 2017

 

Avtalsrörelsen 2017 är i full gång och var den hamnar är svårt att sia om – blir det ett-, två- eller treårsavtal är inte heller klart. Vad som däremot är klart är att de flesta avtal löper ut den 31 mars 2017. De nya avtalen kommer således att gälla fr.o.m. den 1 april 2017. Sinf / IF Metall Industriavtalet löper ut först den 31 maj 2017 och det nya avtalet kommer således att gälla fr.o.m. den 1 juni 2017.

Det som figurerar nu från LO:s – Industriavtalet är ett ettårigt avtal på 2,8% inkluderande delpension samt en låglönesatsning innebärande att för de som tjänar under 24 000 kr/månad ska  672 kr avsättas till potten. Så ser läget ut för närvarande. Vi återkommer med ny information när läget klarnar.

Svensk Industriförening, Sinf