Sinfs branschföreningar

Här nedan listar vi alla våra olika branschföreningar i bokstavsordning.


Företagsgruppen – Elektronikföretag

Sinf Elektronik är en avdelning inom Svensk Industriförening, Sinf, som består av elektronikföretag.

Läs mer på www.sinfelektronik.se

Föreningen Ackrediterade Laboratorier

FAL är en branschförening inom  Sinf, Svensk Industriförening för miljölaboratorier.

Läs mer på www.fal.nu


Föreningen Svenska Pressgjuterier

SPG är en branschförening inom Svensk Industriförening, Sinf, och har till uppgift att samla landets pressgjuterier i en enhetlig branschorganisation för legopressgjuterier och integrerade pressgjuterier.

Läs mer på www.pressgjuterier.org

Föreningen Sveriges Spisbrödsfabrikanter

Sveriges Spisbrödsfabrikanter är en branschförening inom Svensk Industriförening, Sinf, för företag som tillverkar knäckebröd för extern försäljning.


Gröna Städer

Läs mer på www.gronastader.se

MVR

MVR arbetar för att hjälpa verkstadsföretag i den dagliga verksamheten samt med att skapa goda förutsättningar för branschen med långsiktigt lönsamma små och medelstora svenska verkstadsföretag.

Läs mer på www.mvr.se


Företagsgruppen (Allmänna)

Företagsgruppen är en en avdelning inom Sinf för företag som valt att ansluta sig enbart till Svensk Industriförenings basutbud.

www.sinf.se

Ljusreklamförbundet

Ljusreklamförbundet är en branschförening inom Svensk Industriförening, Sinf, och har ett sextiotal medlemmar och representerar ca 80 procent av landets omsättning på ljusreklam.

Läs mer på www.ljusreklamforbundet.se


Open Source Sweden

Föreningen Leverantörer av Öppen Programvara i Sverige. Open Source Sweden har ca 35 medlemmar och är bildat för att tillvarata svenska leverantörers intressen.

Läs mer på www.opensourcesweden.se

Promise

Promise – Branschorganisationen för lärande, underhållning & kommunikation via digitala medier.

Läs mer på www.promise.se


Stål- och Mekangruppen

Stål- och Mekangruppen  är en branschförening inom Svensk Industriförening, Sinf, och har cirka 160 medlemmar. Medlemmarna är mindre och medelstora företag som är verksamma inom svensk verkstadsindustri.

Läs mer på www.stalochmekan.se

STEMA
/Swedish Tooling, Engineering and Machining Association

STEMA (innan Svenska Form- och Pressverktygsföreningen) startade 1963 och är en branschförening inom Svensk Industriförening, Sinf, vars medlemsföretag till övervägande del tillverkar verktyg för industriellt bruk.

Läs mer på www.tooling.nu


Svensk Kablageförening

Nu har Kablageföretagen en egen branschförening, Svensk Kablageförening, som formellt bildades på en konstituerande föreningsstämma den 2 oktober 2009.  Bakom bildandet ligger 1 års arbete där många kablageföretag deltagit aktivt. Målet har varit att skapa ett forum där man kan lösa gemensamma frågor effektivt samt arbeta med aktiviteter som utveklar branschen och förbättrar företagens möjligheter.

Läs mer på www.svenskkablage.se

Svensk Plastindustriförening

Swedish Plastics Industry Association
Svensk Plastindustriförening, SPIF, är en branschförening inom Svensk Industriförening, Sinf, och har cirka 200 medlemmar inom plastbearbetande industri.

Läs mer på www.plastindustri.org


Svenska Järn- och Metallskrothandlareföreningen

The Swedish Ferrous and Non Ferrous Scrap Merchants Association
Svenska Järn är en branschförening inom Svensk Industriförening, Sinf, för mindre och medelstora företag för återvinning av järnskrot.

Läs mer på www.svenskajarn.se

Föreningen Svenskt Mode

Vi är en förening för/av mindre svenska mode- & designföretag. Idag är vi cirka 40 st medlemmar och växer stadigt. Föreningen bygger på dess medlemmars behov av stöd och kunskap då de flesta är ensamföretagare eller har mindre än fem anställda. Föreningen har därför alltid fokus på sina medlemmarnas behov och intressen och arbetar för att förstärka medlemsföretagen genom den kunskap vi kan få tillgång till gemensamt.

Läs mer på http://www.svensktmode.nu/


Sveriges Tunnbrödsbagare

Sveriges Tunnbrödsbagare är en branschförening inom Svensk Industriförening, Sinf, för företag som tillverkar tunnbröd för extern försäljning.

Transportbandföretagens Riksförbund, TBR

TBR:s medlemmar är tillverkande företag inom vulkaniseringsindustrin. TBR är en branschförening inom Svensk Industriförening, Sinf.

Läs mer på www.transportband.org


BOTI

Läs mer på www.boti.se

SEPAF

SEPAF är branschorganisationen som samlar svenska immaterialrättsföretag. Medlemmarna i SEPAF skapar affärsnytta för sina klienter genom innovationsskydd, främst i form av patent, varumärkesskydd och designskydd.

www.sepaf.se


Foder och Spannmål

Föreningen Foder och Spannmål är en branschförening för företag som tillverkar respektive handlar med foder, spannmål, utsäde, gödningsmedel, växtskyddsmedel samt andra insatsvaror till lantbruket.

http://www.foderochspannmal.se/

Verkstadsföretagarna

Läs mer på www.verkstadsforetagarna.se


Föreningen Automationsföretagen Sverige

Läs mer på www.automationsmaland.se

Swiss Chamber of Commerce

Läs mer på www.swisscham.se