Största hotet – arbetskraft saknas

Underleverantörsbarometern som presenteras av Sinf (Svensk Industriförening) visar en fortsatt blomstrande period för Sveriges...

Underleverantörsbarometern som presenteras av Sinf (Svensk Industriförening) visar en fortsatt blomstrande period för Sveriges

Läs mer

Brist på kompetent personal hotar underleverantörer

Det ser fortfarande ljust ut för Sveriges underleverantörer. Orderingången är stabil och vart tredje företag planerar att anställa. Dock...

för fortsatt expansion, säger Joakim Norlén, VD för Svensk Industriförening Sinf. Den återkommande frågan om bristande tillgång på utbildad

Läs mer

Fortsatt bra tryck i länets industri - men kompetensbrist ännu stor

Var tredje underleverantör i Jönköpings län och övriga landet planerar att nyanställa de närmaste tre månaderna. Det stora problemet är att...

Det visar Underleverantörsbarometern som under torsdagen presenterades av Svensk Industriförening Sinf i Anderstorp. Barometern ges ut fyra

Läs mer


Här är det största hotet mot de svenska underleverantörerna

Svensk Industriförening, Sinf, presenterar Underleverantörsbarometern för det andra kvartalet. Det är bristen på kompetenta medarbetare...

Svensk Industriförening, Sinf, presenterar Underleverantörsbarometern för det andra kvartalet. Det är bristen på kompetenta medarbetare som

Läs mer

Det största hotet mot underleverantörernas tillväxt

Det ser fortfarande ljust ut för Sveriges underleverantörer, men majoriteten är enig kring vad som är det största hotet mot tillväxten just...

. Det visar Underleverantörsbarometern som i dag presenteras av Svensk Industriförening Sinf i Läs mer Sinf - Svensk Industriförening AB

Läs mer

Generationsskiften är ett stort problem för småföretagen

En så hög andel som 40 procent av Sveriges småföretag har en företagsledare som är äldre än 55 år. Ska företaget må bra i ett längre...

konkurrensfördel, säger Joakim Norlén, som är vd för Sinf, enligt pressmeddelandet. Sinf kommer att öka fokus på de här frågorna framöver.

Läs mer

Generationsskiften - Ett akut problem

40 procent av Sveriges småföretag har en företagsledare som är äldre än 55 år Hela 40 procent av Sveriges småföretag har en företagsledare...

, vänligen kontakta: Joakim Norlén, VD för Svensk Industriförening Sinf, 070-683 89 28, joakim.norlen@sinf.se Sanna Arnfjorden Wadström,

Läs mer

Informerar kring näringslivets kod om betaltider

Föreningen för effektiva affärstransaktioner har startat hemsidan www.betaltider.se.

Almega, Fordonskomponentgruppen (FKG), Företagarna, Svensk Industriförening (Sinf) och Svenska Teknik & Designföretagen. På sidan

Läs mer

Ny uppförandekod ska ge klirr i kassan

Sena betalningar och långa betalningstider är ett gissel för många små och medelstora företag och hindrar företagen från att växa. Nu har...

FKG, Svenska Teknik & Designföretagen STD samt Svensk Industriförening SINF, tagit initiativ till en uppförandekod om betaltider.

Läs mer

Med mål att korta betaltiderna

Bakom föreningen står näringslivsorganisationerna Almega, Fordonskomponentgruppen FKG, Företagarna, Svensk Industriförening Sinf och...

är avgörande för likviditeten i företag och svensk konkurrenskraft. I syfte att möta den Läs mer Sinf - Svensk Industriförening AB

Läs mer

Koll på betaltiderna

Föreningen för effektiva affärstransaktioner lanserar hemsidan www.betaltider.se för att informera om näringslivets kod om betaltider...

Almega, Fordonskomponentgruppen FKG, Företagarna, Svensk Industriförening Sinf och Svenska Teknik&Designföretagen. Föreningen avser att

Läs mer

Debatt: Nu ska företag betala snabbare

På onsdagen presenteras en kod om 30 dagars betalningstider inom näringslivet. Parallellt har regeringen tagit fram ett förslag om...

(Almega, Företagarna, Fordonskomponentgruppen FKG, Svenska Teknik & Designföretagen STD och Svensk Industriförening SINF)

Läs mer

STS Trailerservice ansluter sig till Verkstadsföretagarna

Verkstadsföretagarna har genom sitt avtal med SINF säkerställt att verkstäder kan få hjälp när det gäller arbetsmiljöfrågor, arbetsrätt och...

Verkstadsföretagarna har genom sitt avtal med SINF säkerställt att verkstäder kan få hjälp när det gäller arbetsmiljöfrågor, arbetsrätt och

Läs mer