Din företagsresurs

Sinf är en service- och arbetsgivarorganisation. Vi vänder oss till företag som har behov av juridisk rådgivning inom affärsutveckling, arbetsrätt och affärsjuridik. Företag kan använda Sinf som sitt huvudkontor med egen bolagsjurist. Vi hjälper bland annat våra medlemmar med att tolka och skriva avtal, lösa frågor vid förhandlingar, ge råd kring personalfrågor och kollektivavtal. Vårt mål är att agera stöd till medlemsföretagen så att de blir framgångsrika, vilket vi gör på ett personligt och professionellt sätt. Våra kunder är både industri- och tjänsteföretag, men också ett 20-tal branschorganisationer.

Vision

Alla företagare som söker valfrihet och nytänkande ska se Sinf som en självklar företagsresurs, i rummet bredvid.

Kompetens

Erfarenhet av eget företagande, styrelsearbete och utvecklingsuppdrag, insikter i ledande branscher, ett inflytelserikt kontaktnätverk och tillgång till kunskapssynergier gör Sinf till en av Sveriges mest erfarna företagarorganisationer. Våra jurister och rådgivare hör till de mest sakkunniga. Sinfs tjänster och aktiviteter efterfrågas av mindre, medelstora och ägarledda tjänsteföretag och tillverkande företag, samt tillväxtföretag i nya och kreativa branscher. De ser oss som en möjliggörare.

Verksamheten

Svensk Industriförening, Sinf, är en ideell förening. Serviceverksamheten genomförs av det helägda servicebolaget AB Sinf-Konsult.


Att välja sin egen väg

Historien om Sinf Det finns ett stort behov hos företagare av professionellt stöd och råd, men historien om Sinf ger…

Läs hela artikeln