Din företagsresurs

Vi är din företagsresurs. När du har ett problem som propsar på en lösning, då har vi en lösning. Anpassad till företagets förutsättningar, ambitioner och mål. Levererad personligen, snabbt och enkelt. Som om vi satt i rummet intill.

Vi prioriterar företagsnyttan och vill alltid gynna din affär. Tillsammans med oss kan det plötsligt visa sig att du behöver nyanställa istället för att friställa. Vi verkar inom affärsmannaskap, affärsutveckling, arbetsrätt och affärsjuridik för att göra företagare tryggare, förhandla fram starka avtal och skapa nya möjligheter. Våra medlemmar söker valfrihet, handlingsfrihet och nya vägar. Tillsammans tar vi företagandet dit där framtiden finns. Du är välkommen.

Sinf är även arbetsgivarorganisation
Sinf presentation powerpoint


Kompetens

Erfarenhet av eget företagande, styrelsearbete och utvecklingsuppdrag, insikter i ledande branscher, ett inflytelserikt kontaktnätverk och tillgång till kunskapssynergier gör Sinf till en av Sveriges mest erfarna företagarorganisationer. Våra jurister och rådgivare hör till de mest sakkunniga. Sinfs tjänster och aktiviteter efterfrågas av mindre, medelstora och ägarledda tjänsteföretag och tillverkande företag och tillväxtföretag i nya och kreativa branscher. De ser oss som en möjliggörare.

Verksamheten

Svensk Industriförening Sinf är en ideell förening. Serviceverksamheten genomförs av det helägda servicebolaget AB Sinf-Konsult.

Vision

Alla företagare som söker valfrihet och nytänkande ska se Sinf som en självklar företagsresurs, i rummet bredvid.


Att välja sin egen väg

Historien om Sinf Det finns ett stort behov hos företagare av professionellt stöd och råd, men historien om Sinf ger…

Läs hela artikeln