Affärsjuridik

sinf-long-1

Affärsjuridik handlar om dina rättigheter och skyldigheter i förhållande till omvärlden. Som medlem i Sinf hjälper vi dig att skydda dina ekonomiska intressen. Med erfarenheter från mer än 20 branscher kan vi överföra de bästa lösningarna till ditt företag.

Har du frågor om eller behöver hjälp med något av nedanstående. Kontakta oss direkt, så hjälper våra jurister dig från din första dag som medlem.


Tvister

Att inte komma överens med en kund eller en leverantör kan vara både dyrt, långdraget och jobbigt. Vi hjälper dig att reda ut juridiken och föreslå lösningar som inte kräver domstol.

Samarbets – Kompanjon och Delägaravtal

Att vara överens i framgång och dela vinst är ofta lätt. I motgång och med förluster blir vänskapen ofta strid. Låt oss se över dina avtal från början så kan många problem undvikas.

Leveransavtal

Tycker du att kundens villkor är tuffa? Vi hjälper dig att få balans i leveransvillkoren så att de känns rimliga. Det kan till exempel handla om betalningsvillkor, förseningar och förskjutna beställningar.

Immaterialrätt och Varumärkesskydd

Väldigt ofta har du rättigheter att skydda, men som idag är oreglerade. Det innebär onödiga intäktstapp och risk för att andra stjäl din idé. Med vår rådgivning kan du få betalt för både produkt, kompetens och inarbetade koncept.

Serviceavtal Licenser och Royalties

Fler och fler affärer bygger på mer än bara en produktleverans. Genom att teckna löpande avtal kan du få starkare och längre kundrelationer som båda parter tjänar på.

Lagbevakning

Det finns en mängd lagar och regler man bör följa. Vi hjälper dig som företagare att hålla reda på vad som gäller genom ett samarbete med Lagpunkten.se
Klicka här för att se uppdaterad laglista>>


För medlemmar finns olika standardavtal tillgängliga. Logga in för att läsa mer om Affärsjuridik. (Om du inte är medlem, klicka här).