Affärsmannaskap

sinf-long-1

Att lära av andra och att skapa enkla metoder för att utveckla företag och affärer kallar vi affärsmannaskap.

De som hjälper dig har mångårig erfarenhet av eget företagande, styrelsearbete samt utvecklingsuppdrag i ett flertal olika branscher.

Har du frågor om eller behöver hjälp med något av nedanstående. Kontakta oss direkt, så hjälper våra rådgivare dig från din första dag som medlem. Du kan få ytterligare info från Styrelseinstitutet, Sinfs samarbetspartner på området.


Affärs- och företagsutveckling

Att se sina egna unika styrkor och fördelar är ofta svårt. Att bryta branschmönster och skapa nya affärsmodeller kan vara ännu svårare. Därför hjälper vi dig gärna vidare som bollplank eller med konkreta konsultuppdrag

Klicka här för mer info: Affärsplan och företagsutbildning

Kund- och lönsamhetsanalyser

Vilka kunder har du och hur lönsamma är de? Det som man kan tycka är en bra kund, kan vara den som sänker företagets lönsamhet. Vi hjälper dig att bena ut befintliga och kommande stjärnor i din kundportfölj.

Klicka här för mer info: Kund-och Lönsamhetsanalyser

Styrelsearbete

Får du som företagsledare för lite stöd i ditt tanke- och utvecklingsarbete? Har du en styrelse som verkligen gör skäl för sig? Vi hjälper dig att strukturera styrelsearbetet och om det behövs rekrytera nya styrelseledamöter till ditt företag.

Klicka för mer info: styrelsearbete 

Nya marknader och export

Genom våra återkommande undersökningar bland medlemsföretagen, t ex Underleverantörsbarometer, ser vi snabbt hur marknaden utvecklas. Därför skapar vi samarbeten med aktörer som vi kan utveckla nya marknader tillsammans med.


Intern utbildning i Affärsmannaskap – så lyfter vi affärstänkandet

Utgångspunkten är begreppet Affärsmannaskap, dvs de handlingar av marknadsförings- och försäljningskaraktär som görs för att nå uppsatta mål.  Läs mer här

Kurser i “Affärsmannaskap” och “Styrelsearbete i ägarledda bolag” hålls regelbundet. De kan även genomföras företagsinternt. Du hittar alla Sinf:s kommande kurser under www.sinfevents.se

Bli medlem hos Sinf, klicka här.


Anders Ekdahl VD på Sinf har skrivit en  artikelserie om Affärsmannaskap  Ta del av hela artikelserien:


Affärsmannaskap – det handlar om intäkter

Just nu blir det fler och fler svarta tidningsrubriker. De svenska företagen är inne i en tuff period med ekonomisk…

Läs hela artikeln

Affärsmannaskap – så påverkar du resultatet

Lönsamhet är det ingen som ger dig, den skapar du själv. Tydligare än så kan man knappast uttrycka hemligheten bakom…

Läs hela artikeln

Affärsmannaskap – ekonomi i lågkonjunktur

  För många underleverantörer är det lågkonjunktur. Tittar man på Sinfs färska Underleverantörsbarometer så börjar det visserligen vända, men någon…

Läs hela artikeln

Affärsmannaskap – kund och beställare?

Varför kallas många kunder beställare och inte kunder? Har det egentligen någon betydelse? Skälet till att begreppet beställare används istället…

Läs hela artikeln

Affärsmannaskap – mål och delaktighet

På samma sätt som elitidrottare och idrottslag tränar för att långsiktigt nå mål kan företagsledare inom industrin bygga upp framgångsrika…

Läs hela artikeln

Affärsmannaskap – marknadsföring och försäljning

I många branscher, inte minst de med många tekniker, är det vanligt att man säger att man är dålig på…

Läs hela artikeln

Affärsmannaskap – öppna för affärer

  I en tidigare artikel i den här serien om Affärsmannaskap låg fokus på ”Språk och presentation”. Då handlade om…

Läs hela artikeln

Affärsmannaskap – språk och presentation?

Det snackas för mycket och kommuniceras för litet och egentligen borde munnen hållas helt stängd litet oftare. Kommunikation handlar om…

Läs hela artikeln

Affärsmannaskap – vem är uppdragsgivare?

Vem är det egentligen som ska bli nöjd? Chefen som givit arbetsordern, kunden eller kanske din kunds kund? Svaret är…

Läs hela artikeln